A goalie dragging you through

Goalkeeper Kenneth Vermeer leaves Feyenoord at the beginning of January and signs a contract with Los Angeles FC in the United States. The fact that he has been on the bench for the last two group games did not upset him. On Tuesday he was on the field again in the eighth final of the MLS is back Tournament. The 34-year-old from Amsterdam provided a big save at a crucial moment. With Vermeer in the goal, Los Angeles FC was far too strong for national champion Seattle Sounders.

Trainer Bradley’s words of praise after the game were clear: “When a goalkeeper drags you through like that, it also gives confidence to the rest of the team.

Safe harbour From a previous – personal and candid – interview with Sport Legacy it emerges that Kenneth is doing everything he can to achieve his own goals, but also to help others with their own goals. Trust plays an important role in this. “This is why I get up in the morning and what determines my success. I always strive to be a safe, trusted haven for the people around me. Both in the field as well as for family, friends and the people I guide. If you ask me, this is the basis of success.”

Greatest power When asked what his greatest strength is, he answers: “The ability to be a mentor and to offer people the next step in their development. I firmly believe that mediocrity is the greatest threat to everyone’s life. Personal development, on the other hand, brings you where you want to be in the long run; away from the average. That’s what makes you happy in the end. If you don’t challenge yourself every day to become a better version of yourself, you will never reach the goal you want to achieve. Vermeer adds: “This isn’t about pushing, it’s about challenging. Only then can you enjoy these moments. And perhaps even more important: be proud of the challenges you have taken on. Pride gives you strength and you need that to continue to develop”.

Get together? Finally, Kenneth adds: “I want to pass on these lessons and beliefs especially during the (goalkeeper) training I give. This can also be very interesting for board members, trainers and coaches. Don’t you know where to start? I would like to help you. These beliefs have shaped me into who I am now. And I’m happy about that!”

Contact me and possibly we’ll meet up.

Een keeper die je er doorheen sleept

Begin januari vertrekt keeper Kenneth Vermeer per direct bij Feyenoord en tekent hij een contract bij Los Angeles FC in de Verenigde Staten. Dat hij de afgelopen twee groepswedstrijden op de bank zat, bracht hem niet van zijn stuk. Dinsdag stond hij in het achtste finaleduel van het MLS is back Tournament weer onder de lat. De 34-jarige Amsterdammer zorgde voor een big save op een cruciaal moment. Met Vermeer in het doel was Los Angeles FC veel te sterk voor landskampioen Seattle Sounders.

De lovende woorden van Trainer Bradley na de wedstrijd waren duidelijk: “Als een keeper je er zo doorheen sleept, geeft dat ook vertrouwen aan de rest van de ploeg.”

Veilige haven Uit een eerder – persoonlijk en openhartig – interview met Sport Legacy komt naar voren dat Kenneth er alles aan doet om zijn eigen doelen, maar ook die van een ander te willen bereiken. Vertrouwen speelt daarin een grote rol. “Dit is de reden waarom ik ‘s morgens opsta en wat mijn succes bepaalt. Ik streef er altijd naar om een veilige, vertrouwde haven te zijn voor de mensen om me heen. Zowel in het veld als voor familie, vrienden en mensen die ik begeleid. Als je het mij vraagt is dit de basis.”

Grootste kracht Op de vraag wat zijn grootste kracht is, antwoordt hij: “Het vermogen om een mentor te zijn en mensen de volgende stap in hun ontwikkeling te bieden. Ik ben er heilig van overtuigd dat middelmatigheid de grootste bedreiging is voor ieders leven. Persoonlijke ontwikkeling daarentegen brengt je op de lange termijn waar je wil zijn; weg van het gemiddelde. Dát is uiteindelijk wat gelukkig maakt. Als je jezelf niet elke dag uitdaagt om een betere versie van jezelf te worden, ga je nooit het doel halen dat je wil bereiken.” Vermeer voegt hier nog aan toe: “Het gaat hier niet om pushen, maar om challengen. Alleen dan kun je genieten van deze momenten. En misschien nog wel belangrijker: ben trots op de uitdagingen die je bent aangegaan. Trots geeft je kracht en die kracht heb je nodig om verder te ontwikkelen.”

Sparren? Als laatste voegt Kenneth nog toe: “Ik wil deze lessen en overtuigingen vooral doorgeven tijdens de (keepers)trainingen, die ik geef. Ook voor bestuursleden, trainers en coaches kan dit heel erg interessant zijn. Weet je niet waar je moet beginnen? Ik wil je graag helpen. Deze overtuigingen hebben mij in elk geval gevormd tot wie ik nu ben. En daar ben ik blij om!”

Neem contact met mij op en wellicht spreken we elkaar.
Vertalen »